Ductus ICT          Verbindt Mensen, Middelen en Technologie
Samen bouwen we de digitale strategie, implementeren innovatie en leren u om daarmee om te gaan

Data omzetten in meerwaarde

Bepalen van digitale assets

Opstellen data governance plan

Opstellen van datastrategie

Definiëren van data architectuur
Impactanalyse op IT-strategie en architectuur


Om de organisatie de komende jaren stabiel en gezond te houden, zal de inzet van data onontbeerlijk zijn.

Die data moet dan wel snel, eenvoudig, veilig en in goede kwaliteit beschikbaar zijn. Daarvoor heb je een datastrategie nodig en een geschikte data architectuur die de succesvolle uitvoering van je data strategie mogelijk maakt.

Wij bepalen samen met de leiders en sterren uit je organisatie hoe we de bedrijfsdoelstellingen kunnen vertalen naar de noodzakelijke digitale assets, hoe we die kunnen ontwikkelen en aan welke voorwaarden de IT-omgeving daarvoor moet voldoen.


Nulmeting

Technologie

Processen

Kennis en vaardigheden

 

Als we hebben afgestemd wat we willen bereiken, welke data daarvoor nodig is en hoe we die gaan omzetten naar waardevolle inzichten, moeten we in kaart brengen wat de huidige situatie is. Daarvoor voeren we een assessment uit van de bestaande data-architectuur, -kwaliteit, -veiligheid, IT-architectuur, maar bijvoorbeeld ook hoe governance nu is geregeld.

De sleutel tot succes bij een data gedreven aanpak is dat de data snel, eenvoudig, veilig en betrouwbaar kan worden gepresenteerd aan de gebruikers in de vorm van selfservice dashboards en rapporten. Dat vraagt in de meeste gevallen om aanpassing of uitbreiding van bestaande processen, rollen, rechten en het juiste beheer daarvan.

Bovendien zal moeten worden voldaan aan wet- en regelgeving die van toepassing is bij de inzet van data omtrent personen, dus medewerkers, klanten en leveranciers. al deze aspecten zullen worden onderzocht aan de hand van criteria en waarden die gelden in de gewenste situatie

Tenslotte onderzoeken we of de benodigde kennis en vaardigheden voor het uitvoeren van de data strategie en het bouwen van de gewenste architectuur bij de medewerkers aanwezig zijn, of die inzetbaar zijn, of dat andere opties moeten worden aangedragen.

Advies

Bevindingen

Conclusies

Aanbevelingen

Het rapport dat volgt uit een assessment bevat de bevindingen, conclusies en aanbevelingen die zullen leiden tot het succesvol realiseren van de gewenste situatie.

Daarin worden de digitale assets benoemd, hoe die kunnen worden gerealiseerd en welke stappen daarvoor moeten worden genomen op het gebied van organisatie, processen, kennis, tools en data strategie.

De data strategie zal daarbij volledig ondersteunen zijn aan de bedrijfsstrategie. Eventueel noodzakelijke aanpassingen aan de IT strategie en architectuur worden in het advies opgenomen.


Bouwen

Uiteraard helpen we graag bij het uitrollen van de gepresenteerde adviezen en plannen. Daarbij maken we gebruik van ons platform van experts, waar diverse strategische partners zijn aangesloten met kennis, capaciteit en een schat aan ervaring.

We bewaken continue de kwaliteit van deze partners, de medewerkers en de gerealiseerde oplossingen en garanderen deze door middel van een certificering.

Uiteraard plannen, bewaken en rapporteren we de voortgang van het bouwproces. Wijzigingen worden altijd eerst overlegd en na overeenstemming pas uitgevoerd.