Ductus ICT  Optimaliseert rendement met Data, AI en Technologie
                            We slaan de brug tussen jouw ambitie, visie en strategie met de juiste Data, AI en innovatieve technologie

Wat betekent dit voor jou

Vandaag de dag ontwikkelt de technologie zich met zo'n ongelooflijke snelheid dat we onze strategie continue moeten aanpassen aan nieuwe omstandigheden met behulp van innovatieve technologieën. 

Daarom moeten we onze creativiteit uitdagen om nieuwe manieren van werken, nieuwe bedrijfsmodellen en nieuwe strategieën te  vinden, in combinatie met het vermogen om met een zeer hoge snelheid van richting te veranderen. 

Data en AI spelen een cruciale rol om wendbaarheid, flexibiliteit en duurzaamheid beschikbaar te maken.

AI, Robotics, Blockchain, Linked Data en andere innovatieve technologieën stellen je in staat om data snel en veilig in te zetten voor waardevolle, intelligente inzichten, oftewel "Fit-for-the-Future" te zijn.

Om er gebruik van te maken, moet je eerst de principes van nieuwe technologieën leren en begrijpen. Daarna kunnen we samen met jouw en onze kennis de digitale strategie bepalen en implementeren. 

Als je eigen organisatie niet beschikt over voldoende resources die aan de ontwikkeling en implementatie van nieuwe technologie kunnen bijdragen, bieden we resources aan die het project kunnen uitvoeren en opleveren.


De onafhankelijke, senior experts die wij verbinden, staan garant voor kwaliteit en duurzaamheid van de geboden diensten. Hun kennis en ervaring staan borg voor succesvolle transities op het gebied van o.a. klanttevredenheid, medewerker tevredenheid, procesverbetering, productverbetering  en innovatie. Zij tonen natuurlijk leiderschap om dergelijke processen succesvol te implementeren.

Verbinding met een netwerk van experts

Ductus is het platform waar senior experts op het gebied van data en digitale strategie samenkomen.

De betekenis van Ductus is brug of verbinding. Denk aan Viaduct en Aquaduct om autowegen en waterwegen te verbinden. Ductus is ook een verbinding tussen de aorta en de longslagader. Voor al deze verbindingen is de betrouwbare en langdurige werking van levensbelang. Ductus verbindt een netwerk van senior experts die stuk voor stuk als ondernemer of senior manager hun sporen hebben verdiend.

Ondersteuning voor Digitale Strategie en TransitieDuctus staat voor een langdurige en betrouwbare verbinding door succesvolle samenwerking op het gebied van data- en AI-gedreven oplossingen.

Elk bedrijf is voor uitvoering van de strategie afhankelijk van ICT en digitale middelen. We helpen bij de evaluatie van bestaande- en selectie van nieuwe tools en de manier waarop die het beste worden ingezet.

Op basis van jullie doelstellingen ontwerp je samen met onze experts de meest succesvolle digitale strategie. We ondersteunen bij de implementatie en het beheer en de governance na de overdracht. 

Daarbij adviseren we over de inrichting, rollen, rechten en verantwoordelijkheden in de organisatie om ervoor te zorgen dat de veranderingen worden doorgevoerd en continue verbeteringen kunnen plaatvinden.

Kennis Overdracht

We zorgen voor Kennisoverdracht en waarde vermeerdering middels effectieve leermethoden. Het creëren van begrip, kennis en vaardigheid levert betrokkenheid en loyaliteit van medewerkers. 

Dat is een voorwaarde om veranderingstrajecten succesvol te kunnen uitvoeren en het resultaat blijvend te behouden. We noemen het zelf de symbiose tussen cultuur en structuur in een organisatie.

De focus ligt op kennisoverdracht over Data gedreven business modellen, Digitale Technologie, functionaliteit Data management en Governance..


We helpen graag

Vul het contactformulier in via onderstaande knop, stuur een e-mail of bel als je meer wilt weten over de mogelijkheden voor jouw organisatie! 

Contact