Ductus ICT  Optimaliseert rendement met Data, AI en Technologie
                            We slaan de brug tussen jouw ambitie, visie en strategie met de juiste Data, AI en innovatieve technologie

Doelstellingen realiseren op basis van een datastrategie


We houden jouw bedrijf in beweging, de wrijving gaat eruit en de snelheid komt erin. Om jouw organisatie de komende jaren gezond en concurrerend te houden, is data onontbeerlijk .

Die data moet snel, eenvoudig, veilig en in goede kwaliteit beschikbaar zijn. Daarvoor werken we een datastrategie en een geschikte data architectuur uit, waarmee waardevolle inzichten beschikbaar komen.

Wij bepalen samen met de verantwoordelijken uit jouw organisatie hoe we de bedrijfsdoelstellingen kunnen vertalen naar de noodzakelijke digitale assets, hoe we die kunnen ontwikkelen en aan welke voorwaarden de IT-omgeving en leveranciers daarvoor moeten voldoen.


Nulmeting als vertrekpunt


 

Als we hebben afgestemd wat we willen bereiken, welke data daarvoor nodig is en hoe we die gaan omzetten naar waardevolle inzichten, moeten we in kaart brengen wat de huidige situatie is. Daarvoor voeren we een assessment uit van de bestaande data-architectuur, -kwaliteit, -veiligheid, IT-architectuur, maar bijvoorbeeld ook hoe governance nu is geregeld.

De sleutel tot succes bij een data gedreven aanpak is dat de data snel, eenvoudig, veilig en betrouwbaar kan worden gepresenteerd aan de gebruikers in de vorm van selfservice dashboards en rapporten. Dat vraagt in de meeste gevallen om aanpassing of uitbreiding van bestaande processen, rollen, rechten en het juiste beheer daarvan.

Bovendien zal moeten worden voldaan aan wet- en regelgeving die van toepassing is bij de inzet van data omtrent personen, dus medewerkers, klanten en leveranciers. al deze aspecten zullen worden onderzocht aan de hand van criteria en waarden die gelden in de gewenste situatie.


Tenslotte onderzoeken we of de benodigde kennis, vaardigheden en competenties bij de medewerkers en leveranciers aanwezig zijn, of die goed inzetbaar zijn, of dat andere opties moeten worden aangedragen.

Advies en aanbevelingen 

Het rapport dat volgt uit dit assessment bevat de bevindingen, conclusies en aanbevelingen die zullen leiden tot de realisatie van jouw doelstellingen.

We benoemen wat de digitale assets zijn voor jouw bedrijf, hoe die kunnen worden gerealiseerd en welke stappen daarvoor moeten worden genomen op het gebied van de organisatie, processen, kennis, tools en data strategie.

De data strategie biedt optimale ondersteuning aan de bedrijfsstrategie. Noodzakelijke en gewenste aanpassingen aan de IT strategie, infrastructuur en applicaties worden in het advies opgenomen.


Bouwen, begeleiding en overdracht

Uiteraard helpen we graag bij de implementatie van de gepresenteerde adviezen en plannen. Daarbij maken we gebruik van ons platform van experts, waarop diverse strategische partners zijn aangesloten met kennis, capaciteit en een schat aan ervaring.

Uiteindelijk willen we onze inzet overbodig maken. Dat doen we door onze kennis en expertise geleidelijk over te dragen aan de koplopers in jouw organisatie. 

Onze begeleiding wordt omgekeerd evenredig verminderd, tot aan het moment dat een volledige overdracht naar de eigen organisatie kan plaatsvinden.


 Diensten die we aanbieden om jou optimaal te ondersteunen:

 

  • Data Maturity Assessment
  • Data Strategie
  • Data Governance plan
  • Data Architectuur advies
  • IT-Impactanalyse
  • Roadmap advies